O Firmie

Krzysztof Rasiński zamieszkały w Radzyminie przy ul. Broniewskiego 16 jest właścicielem firmy Larix

Firma istnieje od  1992 roku jako spółka cywilna Janusza i Krzysztofa Rasińskich (ojciec i syn). Obecnie (od 2000 roku) firma jest własnością Krzysztofa Rasińskiego.