Oferta

"Larix" jest wyspecjalizowaną firmą w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i proponuje swoje usługi obejmujące:

·    Specjalistyczne oczyszczanie i leczenie drzew
·    Wycinanie konarów i drzew niebezpiecznych
·    Zakładanie i pielęgnacja ogrodów
·    Cięcia krzewów i żywopłotów
·    Przesadzanie drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu
·    Nasadzenia materiału roślinnego
·    Okresowe koszenia trawników
·    Zakładanie i renowacja trawników
·    Inne prace ogrodnicze

W ciągu ostatnich kilkunastu lat firma wykonywała usługi między innymi dla:

·    Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
·    Kancelarii Prezydenta RP
·    Urzędu Dzielnicy Praga Południe
·    Służba Kontrwywiadu Wojskowego
·    Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
·    Centralne Biuro Antykorupcyjne
·    Urząd Miasta Wołomin
·    Starostwo Powiatowe w Wołominie
·    Telekomunikacji Polskiej S.A.
·    Urzędu Dzielnicy Warszawa Rembertów
·    Urzędu Dzielnicy Mokotów
·    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski”
·    Jednostki Wojskowe na terenie Warszawy i okolic.
·    I wiele innych